På Generalforsamlingen den 18.marts var der genvalg på alle poster.
Under eventuelt var der et par vigtige punkter:
HUSK vores eget 3-D-stævne den 12.maj.
HUSK arbejdsdag på banen lørdag den 23.marts kl 10.00.